MARKAZIY OSIYODA JAMIYAT, GENDER VA OILA xalqaro ilmiy jurnali

Markaziy Osiyoda Jamiyat, gender va oila

Jurnal O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar RO‘YXATI (2019)ga pedagogika, psixologiya, tarix va falsafa fanlari bo‘yicha doktorlik dissertatsiyalari himoyasi uchun ilmiy maqolalar e’lon qilinishi mumkin bo‘lgan jurnal sifatida ro‘yxatga olingan.

ISSN: 2181-9998

Joriy nashr

Jild 4 № 9 (2023)
Nashr qilingan: 11-01-2024

Maqolalar

Xalqaro gender indeks reytinglarida ozbekiston o‘rnini mustahkamlash masalalari
B Xonturayev

Ushbu maqolada gender tengligini ta’minlash sohasida xalqaro shartnomalar, gender jihatlarni hisobga olgan indekslar va ularning turkumlanishi, reyting, indeks, indikatorlar, gender indikatorlariga miqdoriy va sifatiy yondashuvlar, "ayollar, biznes va qonun", "global ayollar, tinchlik va xavfsizlik", "gender tengsizlik", "gender ijtimoiy normalar”, "gender rivojlanish", "inklyuziv internet’’, "global gender gap’’, "ijtimoiy institutlar va gender" kabi indekslar o'rganilgan.

4-12 26 38
Barcha nashrlarni ko'rish