Jild 4 № 9 (2023)

Jild 4 № 9 (2023)
Nashr qilingan: 11-01-2024

Maqolalar

Xalqaro gender indeks reytinglarida ozbekiston o‘rnini mustahkamlash masalalari
B Xonturayev

Ushbu maqolada gender tengligini ta’minlash sohasida xalqaro shartnomalar, gender jihatlarni hisobga olgan indekslar va ularning turkumlanishi, reyting, indeks, indikatorlar, gender indikatorlariga miqdoriy va sifatiy yondashuvlar, "ayollar, biznes va qonun", "global ayollar, tinchlik va xavfsizlik", "gender tengsizlik", "gender ijtimoiy normalar”, "gender rivojlanish", "inklyuziv internet’’, "global gender gap’’, "ijtimoiy institutlar va gender" kabi indekslar o'rganilgan.

4-12 26 38