Jild 1 № 8 (2023)

Jild 1 № 8 (2023)
Nashr qilingan: 30-03-2023

Maqolalar

Oiladagi ijtimoiy-ma'naviy muhitnisoglomlashtirishda qaynonalarning roli
Dildora Yulchiyeva

Ushbu maqolada bugungi kunda oiladagi ijtimoiy-ma’naviy muhitni sog'lomlashtirishda qaynona va kelin munosabatlarini yaxshilash, ular orasidagi o‘zaro nizolarni bartaraf etish, diniy qarashlarda oila muqaddasligi va uning barqarorligini saqlashda, avvalombor, uning ijtimoiy-ma ’naviy muhitiga ta ’sir etuvchi buzg ‘unchi qarashlardan xalos bo ‘lish xususidafikrlar misollar asosida bayon etilgan.

Jamiyatdagiqadriyatlarni organishning nazariy-uslubiy jihatlari
Sobir Xodjayev, Shuhrat Ermatov

Maqolada “qadriyat” tushunchasi inson dunyoqarashining asosi sifatida, uning turli davrlardagi (antik davr, о ‘rta asrlar, uyg ‘onish davri, yangi davr, bozor munosabatlari davri) talqini va mazmuni, “qadriyat” tushunchasining jihatlari, an’anaviy qadriyatlarning jamiyatdagi о ‘rni tahlil qilingan.

4-14 14 10