Jamiyatdagiqadriyatlarni organishning nazariy-uslubiy jihatlari

Mualliflar

  • Sobir Xodjayev
    «Oila va xotin-qizlar» ilmiy-tadqiqot instituti
  • Shuhrat Ermatov
    «Oila va xotin-qizlar» ilmiy-tadqiqot instituti

Annotasiya

Maqolada “qadriyat” tushunchasi inson dunyoqarashining asosi sifatida, uning turli davrlardagi (antik davr, о ‘rta asrlar, uyg ‘onish davri, yangi davr, bozor munosabatlari davri) talqini va mazmuni, “qadriyat” tushunchasining jihatlari, an’anaviy qadriyatlarning jamiyatdagi о ‘rni tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar:

qadriyat oilaviy qadriyat qadriyatlar tizimi baxtiyor hayot haqiqat g‘oya adolat qonun e’tiqod an’anaviy qadriyatlar madaniyat turlari postfigurativ konfigurativ va prefigurativ

Muallif tarjimai holi

Sobir Xodjayev,
«Oila va xotin-qizlar» ilmiy-tadqiqot instituti

Bo‘lim boshlig‘i, Sotsiologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), katta ilmiy xodim

Shuhrat Ermatov,
«Oila va xotin-qizlar» ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy xodimi

Bibliografik manbalar

Елишев С. О. Изучение понятий «ценность», «ценностные ориентации» в междисциплинарном аспекте // Ценности и смыслы. — 2011. -№ 2 (11).

Педагогическая наука: история и современность: учебное пособие /М.А. Лукацкий. — Москва: ГОЭТАР-Медиа, 2012.

Соболевская А.А., Попов А.К. Постиндустриальная революция в сфере труда. — Москва: ИМЭМО РАН, 2009.

Социология молодежи: учебник для академического бакалавриата / под ред. Р.В. Ленькова. - Москва: Изд-во Юрайт, 2014.

Лисович И. Скальпель разума и крылья воображения: Научные дискурсы в английской культуре раннего Нового времени // - Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015.

Ростовская Т.К., Кучмаева О.В. Семья в системе социальных институтов общества. -Москва: ВАКО, Галлея принт, 2015.

Jamiyatdagiqadriyatlarni organishning nazariy-uslubiy jihatlari

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Xodjayev, S., & Ermatov, S. (2024). Jamiyatdagiqadriyatlarni organishning nazariy-uslubiy jihatlari. Oila, Xotin-Qizlar Va Ijtimoiy Hayot Elektron Ilmiy Jurnali, 1(8), 4–14. Retrieved from https://oila-ilmiy.uz/index.php/family-social-life/article/view/7

Nashr

Bo'lim

Maqolalar

Kategoriyalar