Oiladagi ijtimoiy-ma'naviy muhitnisoglomlashtirishda qaynonalarning roli

Mualliflar

  • Dildora Yulchiyeva
    «Oila va xotin-qizlar» ilmiy-tadqiqot instituti

Annotasiya

Ushbu maqolada bugungi kunda oiladagi ijtimoiy-ma’naviy muhitni sog'lomlashtirishda qaynona va kelin munosabatlarini yaxshilash, ular orasidagi o‘zaro nizolarni bartaraf etish, diniy qarashlarda oila muqaddasligi va uning barqarorligini saqlashda, avvalombor, uning ijtimoiy-ma ’naviy muhitiga ta ’sir etuvchi buzg ‘unchi qarashlardan xalos bo ‘lish xususidafikrlar misollar asosida bayon etilgan.

Kalit so‘zlar:

oila murakkab oila qaynona-kelin munosabatlari er-xotin munosabatlari ota-ona va farzand munosabatlari farzand tarbiyasi

Muallif biografiyasi

Dildora Yulchiyeva,
«Oila va xotin-qizlar» ilmiy-tadqiqot instituti

Ilmiy xodimi

Bibliografik manbalar

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 27-iyundagi “0‘zbekiston Respublikasida oila institutini mustahkamlash konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-3808-son qarori // https:// lex.uz/acts/-3 797625

Бухоро tuayap “Саифиддин Бохарзий” масжиди имом хатиби Р.Камолов // https ://www. naqshband.uz/makolalar/qaynona va kelin munosabatlari

АлимовАбдумажид—Китобтуманидаги ‘‘Туябоши"масжиди имомхатиби//https://nasafziyo. uz/index.php?newsid=3084

Зиёуддин Раҳим // https://www.musl imа/.uz/index.php/uz/munosabat/ qarindoshlar/2043-qaynana-kelin-nizo

https ://quranenc. com/uz/broM>se/uzbek_sadiq/3 0

Абдурауф Фипграт “Оила ёки оила бошцариш тартиблари ”. - Тошкент: Чўлпон номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2019.

Oiladagi ijtimoiy-ma'naviy muhitnisoglomlashtirishda qaynonalarning roli

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Yulchiyeva, D. (2024). Oiladagi ijtimoiy-ma’naviy muhitnisoglomlashtirishda qaynonalarning roli. Oila, Xotin-Qizlar Va Ijtimoiy Hayot Elektron Ilmiy Jurnali, 1(8), 15–26. Retrieved from https://oila-ilmiy.uz/index.php/family-social-life/article/view/9

Nashr

Bo'lim

Maqolalar

Kategoriyalar